ƠN

KINH THÁNH: 1 Cô-rinh-tô 15:10

Thông Báo

 • Nhóm Họp Ban Trung Cao Niên

  Kính mời quý ông bà cô chú trong tuổi Trung Cao Niên cùng tham gia buổi nhóm họp hàng tháng vào lúc 10 giờ sáng, ngày thứ Bảy 7/10/2023, tại phòng Thông công HT.

 • Nhóm Họp Ban Tráng Niên

  Thân mời các anh chị trong tuổi Tráng Niên cùng tham gia buổi sinh hoạt tháng 10 vào lúc 6:30 giờ chiều, ngày thứ Bảy 7/10/2023, tại phòng Thông công HT.  Diễn giả: Mục sư Evan Dahl.

 • Chương trình Truyền Giảng – Thanksging 2023

  Hội Thánh sẽ tổ chức buổi Truyền Giảng, chủ đề LÒNG BIẾT ƠN, diễn giả: Mục sư Nguyễn Văn Tín, và sự góp phần của Ca đoàn The Salt, vào 6:30PM, Thứ Bảy 4/11/2023, tại Thánh đường HT Thanh Lễ.HT kêu gọi quý tín hữu cầu nguyện và mời thân hữu cùng đến tham dự.

 • Thi Học thuộc Kinh Thánh - Giáng Sinh 2023

  Nhân dịp lễ Giáng Sinh, mời quý tín hữu tham gia chương trình Học thuộc Kinh thánh.  Ngày thi sẽ vào Chúa Nhật 10/12/2023.  Phần thi Kinh thánh trong: Thi thiên 103:1-12 (BD2011), phần thi đặc biệt: Thi thiên 103:13-18 (BD2011).  Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông Lương, Trưởng ban Trường Chúa Nhật, (714) 642-9672.

 • Hội Thảo Online _ Gia đình với Thế Hệ Gen Z

  Viện Thần Học Báp Tít Việt Nam tổ chức các buổi Hội Thảo online cho những gia đình có Thanh Thiếu Niên (lứa tuổi 9-24) vào 2 tối thứ Ba 10 & 17 tháng 10, lúc 6 giờ chiều.  Xin liên lạc Mục sư Phan Minh Tuấn (916) 396-9408, email: pastortuanphansacto@gmail.com

 • Các Buổi Nhóm Cầu Nguyện Trong Tuần

  Kính mời quý con cái Chúa sắp xếp thời gian cùng tham dự.  Khi quý con cái Chúa có những vấn đề muốn được cầu thay, xin vui lòng gửi đến văn phòng HT hoặc cô Bích Trâm 714-277-5256. - Thứ Ba: 7:30 PM (ZOOM) Vào đường truyền www.thanhlechurch.org/onlinemeeting | Phòng Room A (VM meeting room) - Mã số 3700  | - Thứ Năm: 7:30 PM (tại HT)

Sermon Outline

ƠN

KINH THÁNH: 1 Cô-rinh-tô 15:10

Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Hùng Vương

Câu Kinh Thánh Căn Bản:

Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, vàơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy.  Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các ngườikhác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.

1 Cô-rinh-tô 15:10 BTT

“Ơn” là gì?

Chữ “ƠN” trongKinh Thánh tiếng Việt, nhất là bản dịch Truyền thống 1926, được dịch ra từnhiều chữ khác nhau trong tiếng Anh, như: Favor,Grace, Spiritual Gift.

I. ƠN (FAVOR) – ÂN HUỆ

Ân Huệ được dùng trong Kinh thánh với nghĩa là đặc ân. “Ânhuệ” liên quan đến Đức Chúa Cha. Đức Chúa Trời đã ban cho những ân huệ hay đặcân lớn lao cho con người.

“Được ơn” có nghĩa là “đối xử đặc biệt, đối xử với lòng tốt,bày tỏ lòng tử tế cách ngoại lệ với ai đó” - ‘ưu đãi!’ Thí dụ: Nô-ê (Sáng ThếKý 6:8), Ê-xơ-tê Ê-xơ-tê 5:2-3), Mary (Lu-ca 1:28, 30).

II. ƠN (GRACE) –ÂN ĐIỂN

“Ân điển” liên quan đến Đức Chúa Con. Chữ “ân điển” đầu tiên xuấthiện trong Tân Ước là nói về Chúa Giê-su (Lu-ca 2:40 BD2010; Giăng 1:14-18).

Ân điển là gì? “Ânđiển” đó gồm tóm hết mọi ích lợi mà Đức Chúa Trời đã nhơn Chúa Cứu Thế mà bancho con người.

Ân điển Chúa không những chỉ khiến chúng ta được chấp nhậnvào gia đình của Đức Chúa Trời mà còn cung ứng cho chúng ta năng lực có cần đểsống một cuộc đời Cơ Đốc.

Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên, “Hãytấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa” (2 Phi 3:18).

III. ƠN (SPIRITUAL GIFT) – ÂN TỨ

“Ân tứ” liên quan đến Đức Thánh Linh. Có ít nhất 55 lần chữ“ân tứ” (spiritual gifts) được sử dụng trong Tân Ước, nhưng Bản dịch 1926 dịch là“sự ban cho” hoặc chỉ “ơn!” Không có từ “ân tứ!”

Tầm quan trọng của các ân tứ Đức Thánh Linh đối với tất cảcác tín đồ (1 Cô-rinh-tô 12:1).

Ân tứ thuộc linh là gì?

Mục đích của các ân tứ thuộc linh không phảilà vì lợi ích cá nhân, nhưng là cho lợi ích của tha nhân; đem lại sự trưởngthành và sự hòa hợp trong Hội Thánh (1 Phi-e-rơ 4:10).

Chúng ta nhận lãnh tất cả “ƠN” của Đức Chúa Trời: ân huệ, ânđiển, ân tứ. Câu hỏi đặt ra là chúng ta đã và đang làm gì với “ƠN” Chúa?

Phao-lô kêu gọi, “Ấyvậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trờiluống không.” (2 Cô-rinh-tô 6:1).

Sử dụng ÂN TỨ Chúa cho phục vụ với ÂN ĐIỂN!

Sứ đồ Phao-lô nói rằng, “Nhưngtôi nay là người thể nào, là nhờ ƠN Đức Chúa Trời, và ƠN Ngài ban cho tôicũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các ngườikhác, nhưng nào phải tôi, bèn là ƠN Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.” (1Cô-rinh-tô 15:10).